നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവ്

Easy Breakfast Recipes

റവ ഉപ്പുമാവു കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഇടക്കു ഇതുപൊലെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവു ഉണ്ടാക്കാം.പ്രമെഹ രോഗിക്കൾക്കും.ഡയറ്റിങ്ങ് നോക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുകെം ചെയ്യാം. സ്വാദും കിടിലൻ ആണു. കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*