നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവ്

October 30, 2019 Annie Stephan 0

Easy Breakfast Recipes റവ ഉപ്പുമാവു കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഇടക്കു ഇതുപൊലെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവു ഉണ്ടാക്കാം.പ്രമെഹ രോഗിക്കൾക്കും.ഡയറ്റിങ്ങ് നോക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുകെം ചെയ്യാം. സ്വാദും കിടിലൻ ആണു. കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വീഡിയോ […]