മുഖക്കുരുവും പാടുകളും മാറാൻ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും Get Rid of Pimples

മുഖക്കുരുവും പാടുകളും മാറാൻ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും Get Rid of Pimples

മുഖക്കുരു മാറാൻ എളുപ്പ വഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ..പലതും ചെയ്തു മടുത്തു കാണും അല്ലേ , എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്ന് കേട്ട് അത് പോലെ ചെയ്തു നോക്കു
അമിത വണ്ണമുള്ളവർ, വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഒഴിവാക്കുക..എരിവ് പുളി കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

How to prevent pimples  : neemi cream review

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*