ഉണർവും ഉന്മേഷവുമേകാൻ മുരിങ്ങയില ചായ

October 30, 2019 Annie Stephan 0

ഉണർവും ഉന്മേഷവുമേകാൻ മുരിങ്ങയില ചായ Health Benefits Of Drinking Drumstick Leaves Tea കണ്ണിന്‍റെ കാഴ്ച ശക്തിക്കും രക്തക്കുറവിനും നല്ലതാണ് മുരിങ്ങയില എന്നത് പഴമക്കാര്‍ മാത്രമല്ല, ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം വരെ അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ്. […]