വേനൽക്കാല ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് Summer Skin Care Routine

വേനൽക്കാല ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് Night Skin Care Routine || Beauty Tips
വേനല്‍കാലത്തു ചര്‍മ്മ സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് . കൂടുതല്‍ നേരം സൂര്യപ്രകാശം ഏല്‍ക്കാതെ നോക്കണം. വെയിലേറ്റ് ചര്‍മ്മത്തിന്‍റെ നിറം മങ്ങാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വേനല്‍ക്കാലത്ത് ചര്‍മ്മം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള‌ ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ

Buy a new sunscreen that has SPF 30 and SPF 70. You should apply sunscreen on your face and body before going out . Reapply it every 3 hours that you are go out in the sun .

Drink at least 8 glass of water daily. drink water at least once every 30 min. Water not only helps you feel fresh, but it also prevents dehydration and will help wash out a lot of toxins.

Facial Skin Care Routine : Moisturizer : Cleanser

Face Moisturizing Lotion

 

Oil-Free Moisturizer For Face

Sweet Almond Oil, Cold Pressed & Certified Organic, 100ml, for Hair, Skin, Face Care & Massage

Herbal Deep Pore Cleansing Milk

Biotique Bio Almond Lip Balm

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*