രുചികരമായ നാടൻ മീൻ കറി എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

Kerala Fish Curry Recipe

സാധാരണ മീന്‍ കറി വെച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ നല്ല പുളി കിട്ടണമെങ്കില്‍ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കഴിയണം. ഈ മീന്‍ കറി വയ്ക്കുന്ന രീതി ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. നല്ല രുചികരമായ നാടന്‍ മീന്‍കറി.

രുചികരമായ നാടൻ മീൻ കറി എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*