മുഖക്കുരു മാറാൻ 5 വഴികൾ Home Remedies For Pimples Malayalam

മുഖക്കുരു മാറാൻ 5 വഴികൾ Home Remedies For Pimples Malayalam

പലതരം കുരുക്കൾ മുഖത്തു ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പല വിധ കാരണങ്ങൾ ആണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ
മുഖത്തു ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കൾ അകറ്റാൻ 5 എളുപ്പവഴികൾ നമുക്കിന്നു പരിചയപ്പെടാം…വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക

Please SUBSCRIBE TipsForHappyLife : https://bit.ly/34IjbEO

Biotique Bio Winter Green Spot Correcting Anti Acne Cream

  • This soothing spot correcting cream helps clear up blemishes and promote poreless, flawless skin-without flakiness or dryness
  • How To Use: Apply to cleansed skin, on affected areas only, morning and evening until skin is clear; Skin Type: Oily and Acne Prone Skin

Garnier Skin Naturals Light Complete Serum Cream SPF 19, 45g

  • Garnier Light Complete is a brightening face cream for women
  • Enriched with Yuzu Lemon & Vitamin C serum
  • Gives brighter skin in 1 week
  • Reduces brightening face cream

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*