പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും അകറ്റാം നിറം വർധിപ്പിക്കാം Health Tips Malayalam

പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും അകറ്റാം നിറം വർധിപ്പിക്കാം Health Tips Malayalam

Amla is very good source of Vitamin C and has been found to have great antioxidant properties.

Amla Controls high blood pressure, Can control diabetes, Promotes weight Loss

നെല്ലിക്ക കൊണ്ട് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിധം ആണ് ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*