പെഡിക്യൂർ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ തന്നെ Easy and Natural Tips for Pedicure at Home

പെഡിക്യൂർ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ തന്നെ Easy and Natural Tips for Pedicure at Home

പെഡിക്യൂർ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ..പലർക്കും അതേ കുറിച്ചറിയില്ല..
പെഡിക്യൂർ സിമ്പിൾ ആയി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് വഴി.. കാലിലെ വിണ്ടുകീറുന്ന അവസ്ഥ, കുഴി നഖം, പുഴുക്കടി,കാൽപാദങ്ങളിൽ ചെരിപ്പിടുന്നത് മൂലം വരുന്ന കറുപ്പ് നിറവും തഴമ്പും മാറ്റാൻ കാലുകൾക്ക് നൽകേണ്ട സംരക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക

Pedicure : leg care : nail care : beauty tips

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*