എത്ര പഴകിയ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ,താരൻ, ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്നിവ മാറാൻ Dry Skin Care Tips

എത്ര പഴകിയ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ,താരൻ, ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്നിവ മാറാൻ Dry Skin Care Tips

ചർമ്മം തൊലി പൊളിയുന്നു ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായ താരൻ , തല ചൊറിച്ചിൽ ഇതെല്ലാം മൂലം ഒരുപാട് പേർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് . പലതരം ഓയിലുകൾ പുരട്ടിയിട്ടും കുറയാത്ത അവസ്ഥ ആണെങ്കിൽ.. ഒരു പച്ചമരുന്ന് കൊണ്ട് എണ്ണ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക്….അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നറിയാൻ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ. തലയിലെ താരനും ഉത്തമം

Dry Skin Care : dandruff remedy : beauty oil : Skin Oil

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*