രക്തത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ Uric Acid Home Remedies

November 7, 2019 Annie Stephan 0

Uric Acid Home Remedies സന്ധിവേദനയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയും യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാൻ. അത്ര സാധാരണമായിരിക്കുന്നു യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന രോഗാവസ്ഥ . യൂറിക്ക് ആസിഡ് മാറ്റാൻ പപ്പായ കൊണ്ട് ഒരു […]