സ്ത്രീകളിലെ വെള്ളപോക്ക്, അമിത രക്തസ്രാവം, എന്നിവ തടയാം mukkutti Home Remedies

December 6, 2019 Annie Stephan 0

Home Remedies For White Discharge in Ladies  സ്ത്രീകളിലെ വെള്ളപോക്ക്, അമിത രക്തസ്രാവം, എന്നിവ തടയാം വഴിയരികിൽ മഞ്ഞ പൂവിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുക്കുറ്റി സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട ഒന്നാണ്…. മറ്റൊരുപാട് ഗുണങ്ങളും ഈ […]