തല മുടിയും താടിയും തഴച്ചു വളരുവാൻ എളുപ്പ മാർഗ്ഗം ആവണക്കെണ്ണ Castor Oil for Hair Growth Hairgrowth

December 23, 2019 Annie Stephan 0

തല മുടിയും താടിയും തഴച്ചു വളരുവാൻ എളുപ്പ മാർഗ്ഗം ആവണക്കെണ്ണ Castor Oil for Hair Growth Hairgrowth ഇടതൂര്‍ന്ന മുടിക്കും ഭംഗിയുളള പുരികത്തിനും ആവണക്കെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം മുടി കട്ടിയുളളതാകാനും വളരാനും ആവണക്കെണ്ണയും […]

നരച്ച മുടിക്ക് പരിഹാരം വീട്ടിൽ തന്നെ How to Get White Hair to Black Hair

December 6, 2019 Annie Stephan 0

Home remedies to darken grey hair ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നരച്ച മുടിക്ക് പരിഹാരം തേടുന്നവർ ഒട്ടനവധിയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും. അകാല നര മാറാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? നരച്ച […]

അകാലനരയും മുടികൊഴിച്ചിലും മാറാൻ ഒരു അത്ഭുത എണ്ണ Natural remedy for black hair

November 28, 2019 Annie Stephan 0

അകാലനരയും മുടികൊഴിച്ചിലും മാറാൻ ഒരു അത്ഭുത എണ്ണ Natural remedy for black hair മുടികൊഴിച്ചിലകറ്റാൻ കയ്യോന്നി എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണാം ഔഷധ ഉപയോഗങ്ങള്‍. കയ്യോന്നി എണ്ണ കാച്ചിയും താളിയാക്കിയും മുടിയില്‍ പുരട്ടിയാല്‍ മുടിക്ക് […]